ТОПОГЕОДЕЗИЧНОЇ ПРИВ'ЯЗКИ

ВОГНЕВОЇ ПОЗИЦІЇ 1-ї батареї

(Варіант)

Карта 1 : 50000

Координати ВП визначалися по карті 1 :50000 від контурної точки: тригопункт (5134) бусольним ходом у дві сторони.

Дирекційні кути орієнтирних напрямків визначалися з використанням магнітної стрілки ПАБ-2А (№ 3455); ΔАm = - 0-25.

Контроль визначення координат здійснено по карті за допомогою приладів полярним способом від КТ-башта (5234).

Контроль визначення дирекційних кутів орієнтирних напрямків здійснено за допомогою ПАБ-2А з використанням таблиці розрахованих кутів Сонця.

Старший офіцер батареї___________________________________

(військове звання, підпис)
"________ "_____________ 20 р.

КАРТКА

ТОПОГЕОДЕЗИЧНОЇ ПРИВ'ЯЗКИ

ВОГНЕВОЇ ПОЗИЦІЇ __-Ї батареї

Карта 1: 25 000

Координати ВП визначалися по карті 1 :25 000 від контурної точки:

Дирекціині кути орієнтирних напрямків визначалися з використанням

магнітної стрілки ПАБ-2А (№_______ ); ΔAm =___________ .

Контроль визначення координат здійснено по карті за ТОПОГЕОДЕЗИЧНОЇ ПРИВ'ЯЗКИ допомогою приладів

Контроль визначення дирекціиних кутів орієнтирних напрямків здійснено
за допомогою__________________________________________________________

Старший офіцер батареї

(військове звання, підпис) 20 _ р.

Таблиця вирахованих установок для стрільби 2 батр

№ команди Команди Приціл Рівень Доворот від ОН Кутоміри Витрата
6-а 5-а 4-а 3-я 2-а 1-а
-0-61 -0-43 -0-20 +0-21 +0-38 Снаряд 1 ів
32-16 32-24 32-57 32-77 32-98 33-15
І. "Псел".Стій,вогне-вий наліт 10 хв., навести.Ціль 8-а, піхота укрита, дивізіонний 26-44, 2150,висота 150, внакладку,300х200, установок дві, за-ряд перший, по 5 снарядів, 3 снаряди швидкий,решта 6 с. постріл".
1. "Стріляти батареї, Ціль 8-а,піхота ук­рита, оскололково- фугасним, підрив­ник осколковий і фугасний, заряд перший, шкала ти-сячних, розділити вогонь від третьої у 0-08,3 снаряди, швидкий, навести". 30-09 ОН +0-52 +0-52 -0-09 32-59 +0-52 -0-06 32-70 +0-52 -0-03 33-06 +0-52 33-29 +0-52 +0-03 33-53 +0-52 +0-06 33-73
Псел",зарядити.
"Батарея ТОПОГЕОДЕЗИЧНОЇ ПРИВ'ЯЗКИ, зарядити". "Псел",вогонь".
"Залпом, вогонь'. 18 |
4. "6 секунд постріл. Вогонь".
5. "Вогонь".
6. "Вогонь". +0-04 +0-04 32-63 +0-04 32-74 +0-04 33-10 +0-04 33-33 +0-04 33-57 +0-04 33-77
7. "Вогонь".
8. "Вогонь".
9. "Стій, записати, ціль 8-а, піхота укрита, осколково-фугасний, підривник осколко-вий та фугасний, за-ряд перший, шкала тисячних". 127 129 125 30-09 ОН +0-52 +0-56 33-29 33-33 108 і
II. "Псел",стій, ціль 75-а, піхота укрита, батарейний 47-48, 2250, +0-08,пристрі-лювання з далекомі-ром, 3-й, один сна-ряд, вог.
"Стріляти батареї, ціль 75-а, піхота, осколково-фугасним, підривник осколко-вий та фугасний, шкала тисячних,3-й, один снаряд заряди-ти, вогонь". 30-02 ОН -0-40 -0-40 31-76 -0-40 31-76 -0-40 32-17 -0-40 32-37 -0-40 32-58 -0-40 32-75
"Псел".Лівіше 0-09, 3-й, один снаряд. Вогонь"
"Батареї, лівіше 0-09, 3-й, один сна-ряд.зарядипи.Вогонь -0-09 -0-09 32-67 -0-09 32—67 -0-09 32-07 -0-09 32-28 -0-09 32-49 -0-09 32-66 1 |
"Псел".Приціл мен-ше 3, правіше 0-02, стрибок 2, віяло 0-07, установок дві, по 4 снаряди, швид-кий. Вогонь ТОПОГЕОДЕЗИЧНОЇ ПРИВ'ЯЗКИ".
3. "Батареї, приціл менше 3, правіше 0-02, розділити вогонь від 3-ї у0-01, устано-вок дві, правіше 003, по 4сн. швидкий, зарядити. Залпом, вогонь". 124 120 +0-02 -0-03 +0-02 31-66 -0-01 +0-02 31-75 -0-01 +0-02 32-08 +0-02 32-30 +0-01 +0-02 32-52 +0-02 +0-02 32-70
4. "Стій, записати, ціль 75-а, піхота укрита, осколково-фугасний, підривник осколко-вий та фугасний, за-ряд другий, шкала тисячних". 122 124 120 30-02 ОН -0-47 -0-44 32-30 32-33 146 |

ПРИМІТКА: Під час запису команд допускаються скорочення:"Стій"-Ст.;"Вогневий наліт"-Вог. Н.;"Ціль"-Ц;"Установок дві"-Уст.2;"Заряд повний"-Зар.П (У, 1,2,3 і т.д.);"По 3 снаряди, швидкий,решта 6 секунд постріл"-По 3 сн.,3 сн. ш.,реш. 6 спостр.;"Осколково-фугасним"-ОФ; "Підривник осколковий і фугасний"-Підр. оск. і фуг.;"Шкала тисячних"-шк. тис.;"Вогонь"-Вог


documentaxoizgz.html
documentaxojgrh.html
documentaxojobp.html
documentaxojvlx.html
documentaxokcwf.html
Документ ТОПОГЕОДЕЗИЧНОЇ ПРИВ'ЯЗКИ