Виявлення впливу полігону тпв м. Львова на довкілля

Великі полігони твердих побутових відходів за рівнем шкідливого впливу на навколишнє середовища вважаються об'єктами екологічного ризику. Вони є потенційними джерелами забруднення довкілля у разі порушення норм і правил їх експлуатації.

Об'єктом дослідження впливу полігонів на об'єкти навколишнього природного середовища, зокрема на ґрунт, вибрано Львівський полігон твердих побутових відходів (рис. 1.1).

Полігон було створено у 1957 році. Він розташований в 3-х кілометрах північніше межі м. Львова. Полігон має подібну до прямокутника форму, довга вісь якого витягнута у південно-східному напрямку. Загальна його площа становить 38,8 га. Товщина шару сміття у його південно-східній частині досягає 50 м, у північно-західній вододільній Виявлення впливу полігону тпв м. Львова на довкілля коливається від 1-3 до 10 м. Загальний його об'єм за орієнтовними підрахунками перевищує 10 млн тон.

Рис. 1.1.Просторове розташування сміттєвого тіла, гудронових збірників та збірників фільтрату Львівського полігону ТПВ на космознімку Google Earth

Щорічно у м.Львові накопичується понад 1,5 млн. м3 ТПВ, а відповідно за один день – біля 4 тис. м3, з них близько 70 % – побутові відходи з прибудинкових територій, які обслуговують львівські комунальні підприємства (ЛКП), а 30 % – відходи від інших підприємств та організацій.
Основним виробником побутових відходів є м.Львів. Одночасно полігон використовується населеними пунктами Жовківського району та м.Жовквою, Кам’янко-Бузьким районом та м.Кам’янкою-Бузькою, частиною Пустомитівського, Миколаївського та Яворівського районів Виявлення впливу полігону тпв м. Львова на довкілля.

До 1990 року на полігоні складувалися не лише побутові, але й токсичні промислові відходи. Їх кількість за орієнтовними оцінками досягає 2 млн тон. З 1990 р. на полігон вивозяться промислові відходи лише 3 та 4 класів небезпеки.

Навколо смітника облаштовано обвідну дренажну канаву, яка збирає і транспортує дренажні і дощові води до двох грунтових збірників фільтрату об'ємом близько 4000 м3, облаштованих біля його південно-східного підніжжя. Частина накопиченого тут фільтрату постійно вивозиться на очисні споруди біологічної очистки м. Львова.

Подане на полігон сміття ущільнюється важкими бульдозерами. Після ущільнення воно ізолюється інертним матеріалом (грунт, будівельні відходи, тощо). До 1992 року сміття на полігоні майже постійно горіло Виявлення впливу полігону тпв м. Львова на довкілля, викидаючи в атмосферу значну кількість токсичних сполук. Останніх 15 років цей процес практично припинено. Лише на окремих, невеликих за площею, ділянках періодично виникають аварійні займання, які швидко ліквідовуються.

Наводячи загальну характеристику полігону окремо, слід зупинитися на збірниках кислих гудронів Львіського нафтомаслозаводу. З формальних позицій вони не мають безпосереднього відношення до сміттєзвалища, але знаходяться практично у його межах і розглядаються мешканцями прилеглих населених пунктів як один об'єкт.

Всього у районі сміттєзвалища розташовано 3 накопичувачі гудрону (рис. 1.1). Загальна площа гудроносховищ становить 6,8 га. Всі вони утворені шляхом влаштування дамб у верхів’ях глибоких ярів, що беруть свій початок поблизу полігону. Загалом у цих земляних ємностях Виявлення впливу полігону тпв м. Львова на довкілля нагромаджено близько 300 тис. тон кислих гудронів.Внаслідок окисно-відновних реакцій, що проходять внаслідок взаємодії гудронів з атмосферними агентами відбувається процес розділення їх на три шари: верхній - нейтральні нафтопродукти з густиною 0,925-0,947 т/м3, середній - вода з невеликою кількістю розведеної сірчаної кислоти, нижній - важка високов'язка органічна маса.

У 2004 році глиняні замки накопичувачів кислих гудронів дали тріщину. Внаслідок чого кисла вода витікає на поверхню грунту за 1 км на південний-захід від цих накопичувачів.

Полігони твердих побутових відходів, загалом і Львівського зокрема, створюють значний вплив практично на усі компоненти довкілля. При цьому базовими складовими, на які вони безпосередньо впливають: ґрунти, поверхневі Виявлення впливу полігону тпв м. Львова на довкілля, і підземні води та атмосферне повітря. Опосередкованому впливу піддається і рослинний покрив [17].

Основним джерелом забруднення підземних вод є фільтрат, який накопичується у грунтових збірниках (рис. 1.2). Вони являють собою досить глибокі (до 4 м) канави довжиною до 200 м. За рахунок значного гідростатичного тиску фільтрати легко проникають у грунтові води. Певна частина фільтрату поглинається поза межами збірників, безпосередньо під тілом звалища. Поверхневих вод, як таких, у безпосередній близькості від полігону немає. Їх роль у даному випадку відіграють меліоративні канави, що дренують поблизу звалища забруднені грунтові води. Періодично у них надходить також невелика кількість фільтрату, що проникає з обвідної дренажної канави та у Виявлення впливу полігону тпв м. Львова на довкілля місцях його переливу із збірників [5].

Рис. 1.2. Загальний вигляд та параметри збірників фільтрату на космознімку Google Earth

Атмосферне повітря найбільше забруднюється при горінні сміття, надходженні забруднюючих речовин, що утворюються внаслідок розкладання органіки, а також випаровування з поверхні сміттєзвалища і гудронових ставків.

Грунтовий покрив є одним із депонуючих середовищ. Його екологічний стан великою мірою залежить від різних факторів. Основними джерелами його забруднення в межах впливу полігону є: фільтратні стоки, кислі гудрони, присутні в атмосфері забруднюючі речовини надходять у ґрунти, а наявні в ньому рухомі форми токсичних речовин частково поглинаються рослинами, частково з дощовими і талими водами проникають у підземні водоносні горизонти Виявлення впливу полігону тпв м. Львова на довкілля [4].

Полігони твердих побутових відходів - типовий приклад антропогенної діяльності. Для них характерні низка ознак хімічного забруднення ґрунтів, поверхневих, ґрунтових та підземних вод, рослинних груп, атмосферного повітря, які є об'єктами різноманітних еколого-геологічних досліджень [22].documentaxornef.html
documentaxoruon.html
documentaxosbyv.html
documentaxosjjd.html
documentaxosqtl.html
Документ Виявлення впливу полігону тпв м. Львова на довкілля