Виготовлення видань в обкладинках

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

1. Висота обкладинки дорівнює:

а) висоті блоку до обрізування,

б) висоті блоку до обрізування ± 2 мм,

в) висоті блоку після обрізування,

г) менша від висоти блоку на 2 мм.

2. Обкладинка №1 характерна тим, що:

а) виготовляється з однієї деталі та має один біг,

б) виготовляється з однієї деталі та має два біги,

в) виготовляється з декількох деталей,

г) виготовляється з однієї деталі та має чотири біги.

3. Обкладинка №4 характерна тим, що:

а) виготовляється з однієї деталі та має один біг,

б) виготовляється з однієї деталі та має чотири біги,

в) виготовляється з однієї деталі та має три біги,

г) виготовляється з декількох деталей.

4. Обкладинка №3 найчастіше Виготовлення видань в обкладинках використовується для криття блоків:

а) скріплених «внакидку» та «вроз’єм»,

б) скріплених «втачку» та безшвейним клейовим способом,

в) скріплених палітурним шиттям,

г) безшвейним клейовим способом.

5. До складених обкладинок належить обкладинка:

а) №1, в) №2,

б) №3, г) №4.

6. Обкладинка №3 характерна тим, що:

а) виготовляється з однієї деталі та має один біг,

б) виготовляється з однієї деталі та має чотири біги,

в) виготовляється з однієї деталі та має три біги,

г) виготовляєтьсяя з декількох деталей.

7. До обкладинок, які виготовляються з однієї деталі належать:

а) №1, №2, №3, в) №2, №3, №4,

б) №1, №2, №4, г) №1, №3, №4.

8. Обкладинки, які мають чотири біги та приєднуються до блоку по всій площі корінця та смужкою клею до Виготовлення видань в обкладинках першої та останньої сторінок блоку належать до типу:

а) 1, в) 2,

б) 3, г) 4.

9. Обкладинка, яка має один згин або біг належить до:

а) типу 1, в) типу 2,

б) типу 3, г) типу 4.

10. Обкладинка №2 характерна тим, що:

а) виготовляється з однієї деталі та має два біги,

б) виготовляється з однієї деталі та має чотири біги,

в) виготовляється з однієї деталі та має три біги,

г) виготовляється з однієї деталі та має один біг.

11. Бігування обкладинки виконують для того щоб:

а) підвищити якість обкладинки,

б) покращити розгортання видання,

в) підвищити міцність обкладинки,

г) покращити зовнішній вигляд обкладинки.

12. Вкажіть способи покривання блоків обкладинкою:

а) «внакидку Виготовлення видань в обкладинках», «звичайне», «врозпуск», «з окантуванням»,

б) «звичайне», «врозпуск», «на гільзу», «внакидку»,

в) «глухе», «внакидку», «врозпуск», «в кишені»,

г) «внакидку», «врозпуск», «в кишені», «звичайне».

13. Покривання блоку «врозпуск» виконується при використанні обкладинки:

а) №1, б) №2,

в) №3, г) №4.

14. Одержання поглибленого рубчика на обкладинці за допо-могою тупого ножа називається:

а) згинання, в) бігування,

б) каландрування, г) кругління.

15. При покриванні блоку «врозпуск» обкладинку приклеюють:

а) тільки до корінця блоку,

б) до корінця та до першої й останньої сторінок на ширину бігу,

в) до корінця та окантовують,

г) до корінця та прошивають.

16. Для блоків, які скомплектовані вкладанням виконують пок-ривання обкладинкою:

а) «звичайне Виготовлення видань в обкладинках», в) «з окантуванням»,

б) «внакидку», г) «врозпуск».

17. Покривання блоку з окантуванням виконується обкладинкою

а) №1, в) №3,

б) №4, г) №2.

18. Для блоків, які скомплектовані накладанням, виконують по-криття обкладинкою:а) «врозпуск», «з окантуванням», «звичайне»,

б) «внакидку», «звичайне», «врозпуск»,

в) «з окантуванням», «внакидку»,

г) «звичайне», «внакидку».

19. «Звичайне» покриття блоку виконується при використанні обкладинки:

а) №1, в) №3,

б) №2, г) №4.

20. Вкажіть способи покривання блоків обкладинкою:

а) «внакидку», «звичайне», «врозпуск», «з окантуванням»,

б) «звичайне», «врозпуск», «на гільзу», «внакидку»,

в) «глухе», «внакидку», «врозпуск», «в кишені»,

г) «внакидку», «врозпуск», «в кишені», «звичайне».

21. Завжди покриваються обкладинкою «врозпуск» блоки, які скріплені:

а) позошитно нитками, в) «внакидку»,

б) незшивним клейовим способом, г) «втачку Виготовлення видань в обкладинках».


documentaxodhiv.html
documentaxodotd.html
documentaxodwdl.html
documentaxoednt.html
documentaxoekyb.html
Документ Виготовлення видань в обкладинках